معنی کلمه قهپایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قهپایی . [ ق ُ ] (ص نسبی ) منسوب به قهپایه ، معرب کوهپایه و آن قصبه ای است در دو منزلی اصفهان که اینک به کوپا مشهور است . (ریحانة الادب ج 3 ص 326).