معنی کلمه حصاید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حصاید. [ ح َ ی ِ ] (ع اِ) رجوع به حصائد شود.