معنی کلمه واسطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واسطی . [ س ِ ] (اِخ ) احمدبن علی واسطی مکنی به ابوعبداﷲ منسوب به واسط مرزآباد است . وی از محدثان بود. (از لباب الانساب ).