معنی کلمه تفاوت داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تفاوت داشتن . [ ت َ وُ ت َ ] (مص مرکب ) اختلاف داشتن و موافق نبودن و فرق و امتیاز داشتن و نقاضت داشتن . (ناظم الاطباء) : غم و شادی برِ عارف چه تفاوت دارد ساقیاباده بده شادی آن کاین غم ازوست . سعدی .