معنی کلمه ژابلنک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژابلنک . [ ل ُ ن ِ ] (اِخ ) رجوع به یابلنک شود.